Δημοσιεύσεις

Προφίλ πανεπιστημίου (νέο παράθυρο)

Βιογραφικό Σημείωμα

Πατήστε εδώ για το αρχείο σε μορφή pdf (απαιτείται Acrobat Reader)

Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες για το διδακτορικό μου και (μπόλικος!) κώδικας για matlab (νέο παράθυρο)