Μετα-Ανάλυση

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε την προσθήκη MetaEasy για το Microsoft Excel, όπως περιγράφτηκε στο Journal of Statistical Software (πατήστε εδώ για το άρθρο). Η τρέχουσα έκδοση είναι η 1.0.4. (δείτε το έγγραφο που περιγράφει τις αλλαγές και διορθώσεις) ένω έχει ελεγχθεί και για τις εκδόσεις 2007 & 2010 του Excel. Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά με πιθανά προβλήματα και θα τα ερευνήσω το συντομότερο δυνατόν. Το πρόγραμμα έχει ελεγχθεί και δουλέυει για 32 και 64-bit εκδόσεις του Office (2007 and 2010), για Windows (και μάλλον δεν δουλέυει σε Macs).

Πατήστε εδώ για να πρόγραμμα εγκατάστασης για το Excel 2003, 32-bit.

Πατήστε εδώ για να πρόγραμμα εγκατάστασης για το Excel 2007, 32-bit.

Πατήστε εδώ για να πρόγραμμα εγκατάστασης για το Excel 2010, 32/64-bit.

Πατήστε εδώ για να πρόγραμμα εγκατάστασης για το Excel 2013, 32/64-bit.

Πατήστε εδώ για τις οδηγίες της έκδοσης (Αγγλικά).

Πατήστε εδώ για ένα αρχείο με δεδομένα-παραδείγματα.

Πατήστε εδώ για τις τις αλλαγές και διορθώσεις σε αυτή την έκδοση (Αγγλικά).

Ένα σύντομο βίντεο (χωρίς σχόλια) το οποίο δείχνει τις δυνατότητες του MetaEasy .

 

Παρακαλώ cite as: "Kontopantelis E and Reeves D. MetaEasy: A meta-analysis add-in for Microsoft Excel. Journal of Statistical Software, 2009 Apr; 30(7):1-25"

 

Οι μέθοδοι μετα-ανάλυσης που περιγράφονται στο άρθρο έχουν δημιουργηθεί και για το Stata στις εντολές metaan και metaeff (ssc install <command name>, για εγκατάσταση). Το πακέτο metaan δημοσιεύτηκε εδώ και η προ-δημοσιευμένη έκδοση υπάρχει εδώ.

Μια σχετική μελέτη στην οποία συγκρίνονται διάφορες μέθοδοι μετα-ανάλυσης δημοσιεύθηκε εδώ και εδώ. Προ-δημοσιευμένες εκδοσεις υπάρχουν εδώ και εδώ.

'Ομως, οι μέθοδοι μετα-ανάλυσης γενικά υπολειτουργούν και αναλύσεις 'ευαισθησίας' των αποτελεσματων σε μεγάλα επίπεδα ετερογένειας συνήθως χρειάζονται, στο Stata με το πακέτο metaan (λεπτομέρειες εδώ).

Για one-stage individual patient data (IPD) μέτα-ανάλυση δημηιουργήσαμε το πακέτο ipdforest για Stata (δημοσιευμένο εδώ με την προ-δημοσιευμένη έκδοση εδώ).

Ένα νέο πακέτο για το Stata το οποίο υπολογίζει statistical power για mixed-effects IPD μοντέλα μετα-ανάλυσης (ipdpower) θα δημοσιευθεί σύντομα.

 

Αν χρησιμοποιείτε το δωρεάν πρόγραμμα και θέλετε να ενισχύσετε τη δουλειά μου: